Stav hladin sledovaných toků

HP C5 VS

Všeminka - 2,084 ř.km

HP C6 VS

Všeminka - 6,166 ř.km

Zpracovaný povodňový plán naleznete na stránce odkaz